fredag 17 juli 2009

Shadi Sadr - vittnesrapport

En vittnes rapport om Shadi Sadr´s arestering, på Farsi http://www.meydaan.com/Showarticle.aspx?arid=847 Översättning till svenska, läs och sprid detta vidare, vi måste protestera: Vi var på väg till fredagsbönen när någon plötsligt närmar sig mig och skriker, "khanom!(fröken) kom med oss, resten kan gå". Jag och Shadi tittade chockat på dem. En annan motorcyklist närmar sig, och skriker ”inte hon, den andre” (och pekar på Shadi Sadr). Civilklädda män kom mot Shadi och puttade henne in i en Peugot bil. Shadi som då befann sig i chocktillstånd satte sig i bilen. Jag och min väninna ropade efter dem och frågade varför de skulle ta henne. Då började Shadi vakna till och själv skrika och slå mot bildörren. Min kompis lyckades öppnade bildörren och vi försökte dra ut Shadi från bilen. En av männen försökte dra in henne igen i bilen, i detta sammanhang drogs hennes manto (islamiska kappa) av. Min vän tog tag i Shadis hand, och vi tog oss ut ur bilen och sprang. Civilpolisen jagade mig och min vän och sprang efter Shadi. En civilpolis kommer då framifrån och attackerar henne. Han drar av hennes Hjab (sjal). Shadi gjorde motstånd. Hon sprang därifrån. Då kommer ytterligare två civilpoliser, dessa var beväpnade med batonger. De slog henne hårt men Shadi fortsatte att göra motstånd. De hindrade oss från att komma fram till henne. De tog tag i henne med våld och tvång, och lyckades på detta sätt släpa in henne i bilen. Hon satt i bilen utan Hijab. Bilen vände sig om och åkte iväg. Ingen hjälpte till, förutom jag och min väninna. Om vi hade varit flera så hade vi kanske kunnat hindra arresteringen av henne. Shadi ville ge sin väska till oss, men motorcyklisterna hindrade henne att göra det, och tog istället tag i väskan själva. Folk som stod runt omkring och vittnade händelsen var helt chockade, de stod bara och tittade på. Vi fick aldrig se några arresteringspapper. De bara tog henne. -------------------------- Senare har hon ringt från det ökenkända Evin fängelset till sin familj. SPRID DETTA VIDARE TILL ALLA!!!
Läs mer!

måndag 13 juli 2009

Ett regnigt Stockholm för ett fritt Iran

Bilder från gårdagens demo på Mynttorget. Det hade regnat hela dagen och allt tydde på att det skulle bli mer av den varan, så jag förväntade mig en liten publik, men döm om förvåning när jag kommer dit och ser att torget är fullt med folk! skriver Nima Darvish läs mer: http://nordicdervish.wordpress.com/2009/07/10/9-juli-iii/ Så här skrev Stockholmfria om manifestationen den 9 juli: Ljusen som tänts till minne av diktaturens offer dränktes och flaggorna slokade snart blöta. Men regnet som föll över Folkinitiativets manifestation hindrade inte att omkring 500 människor, med nästan lika många paraplyer, samlades på Mynttorget till stöd för den iranska demokratirörelsen. Manifestationen, som är tänkt att återkomma varje vecka och lämpligt nog anordnades på dagen tio år efter att studentprotesterna i Iran 1999 slogs ner, samlade en bred skara talare från de politiska partierna och kultursverige. Läs mer på http://www.stockholmsfria.nu/artikel/80163
Läs mer!

lördag 11 juli 2009

Video från Manifestationen 9/7 Mynttorget


Läs mer!

Tal: Mats Einarsson, Vänsterpartiet, 2009-07-09

Vänner, Låt mig först på Vänsterpartiets vägnar tacka för inbjudan att tala vid den här manifestationen, en manifestation som genomförs på tioårsdagen av studentupproret den 9 juli 1999! Vänsterpartiet har alltid följt utvecklingen i Iran, vi har på olika sätt försökt ge stöd till dem som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter, vi försöker på olika sätt uppmärksamma och informera om läget, även i tider när inte Iran finns på löpsedlarna. Vi gjorde det under shahens diktatur och vi tvingades fortsätta när Khomeini upprättade sin teokrati och vi gör det i dag, när det iranska folket än en gång visar att striden inte är över, att prästväldet inte kan vara för evigt. Tusen och åter tusen av de mest hängivna demokratikämparna har tvingats fly, inte minst hit till Sverige och många har fortsatt sin politiska aktivitet i Vänsterpartiet och andra politiska partier. För det är vi mycket tacksamma. Ni har lärt oss mycket. När den iranska regimen valde att slå ner de breda folkliga protesterna efter valet, efter att Ahmadinejad på tveksamma grunder förklarats som segrare, så demonstrerade regimen samtidigt sin svaghet. De tusentals aktivister som arresterades och misshandlades, alla de som torterats i Evin-fängelset eller till och med mördats, har visat att regimen är vettskrämd. Många, inte minst i exilen, fördömde på förhand valen och manade till bojkott. Och det är sant att detta inte var ett fritt, demokratiskt val. Bara kandidater som erkände prästerskapets överhöghet oavsett folkets vilja tilläts delta. Men även ofria, riggade val har sin egen dynamik och skapar ibland sprickor i fasaden. Mousavi är ingen demokrat. Mousavis händer är inte rena. Men hans kandidatur blev en katalysator för breda folkliga krav som gick långt utöver hans så kallade reformprogram. Därför möttes rörelsen med brutalt våld. Regimens lakejer försöker nu svärta ned demokratirörelsen. Man kallar den för ”Gucci-pöbel” och hävdar att det bara är den övre medelklassen från norra Teheran som protesterar, att det hela är orkestrerat från USA på samma sätt som i Ukraina och Georgien för några år sedan. Låt vara att upproren i Ukraina och Georgien var mer komplicerade än så, men Iran är ändå något helt annat. Det vi sett på gatorna är inte något som hittats på i någon amerikansk think tank specialiserad på ”regime changes”. Och det är inte heller i de kretsarna som demokratirörelsen har något att hämta. Demokratirörelsens möjligheter finns på arbetsplatserna, i de undertryckta fackföreningarna, i de kämpande kvinnoorganisationerna, bland oljearbetarna, statstjänstemännen, lärarna, småbönderna, butiksinnehavarna. Utan dem – intet. Med dem – allt. Det kanske allvarligaste hotet mot en demokratisk utveckling i Iran utgörs just nu av hotet om en israelisk militär attack, med tyst stöd från USA. Vicepresidenten Joe Biden har i veckan sagt att USA inte kommer att invända om Israel väljer att slå till militärt mot Iran. Det rapporteras att Saudiarabien har gett ett medgivande till israelisk överflygning. En israelisk kärnvapenbestyckad ubåt ska ha gått genom Suez till Röda havet. Låt oss hoppas att det är falskt alarm och låt oss göra fullständigt klart att en militär attack mot Iran är det sista demokratirörelsen behöver. En militär attack, även om den begränsas till kärnkraftsanläggningar, kommer att stärka Ahmadinejads ställning något oerhört och varje form av opposition kommer att brännmärkas som landsförrädisk, inte bara av regimen. Irans demokrati kan bara vinnas i Iran, av det iranska folket självt. Det är i Iran som det mödosamma och farliga arbetet med att organisera, utbilda, samla och mobilisera måste utföras. Men vi som följer utvecklingen kan ge vårt bidrag genom att ge politiskt stöd, genom att avslöja och fördöma den iranska regimens brott, genom att sätta press på våra politiska institutioner att agera – inte minst EU där Sverige nu har ordförandeklubban. Och vi måste bygga opinion här i Sverige. Det kan bara göras genom största möjliga enighet utifrån en plattform av försvar för demokrati och mänskliga rättigheter. Inte en plattform som är smalare än så, men heller inte bredare. Varje enighet med dem som motsätter dig den nuvarande iranska regimen därför att de vill upprätta eller återupprätta sin egen diktatur är omöjlig. Varje avvisande av aktionsenhet på snäva partiegoistiska eller ideologiska grunder är lika förkastlig. Vänner, För tio år sedan visade Teherans studenter att motstånd var möjligt, att regimen inte var osårbar. Rörelsen slogs tillbaka, men kunde inte utplånas. De senaste veckorna har vi sett hur snabbt läget kan förändras. Än är ingenting klart. Vi vet inte hur lång tid det tar innan den iranska diktaturen ersätts med en demokratisk, sekulär och fri republik av och för Irans folk. Men det kommer att ske. Och vi ska vara med er då. Tack
Mats Einarsson, utrikespolitiskansvarig för Vänsterpartiet

Läs mer!

Tal: Göran Lindblad,Riksdagsledamot (m)

Folkinitiativet bad Göran Lindblad att skicka sitt tal för publicering men han skrev att:
”Tack det var viktigt vara med. Jag hade inget skrivet; talade fritt ur hjärtat, Berättade att parlamentariker från 47 länder stöder Irans folk i kampen för Demokrati mänskliga rättigheter och rättsstat Europarådets parlamentariska församling PACE antog utan nejröstr ( 5 personer avstod ,varav 4 turkar) en resolution till stöd. Resolutionen förbereddes i Politiska utskottet där jag är ordförande, jag inledde debatten . http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta09/ERES1678.htm
Jag refererade till att Regimen använder samma metoder som andra terrorregimer såsom kommunist kina gör ännu och som Sovjetunionen gjorde. Dissidenten i Sovjet Natan Sharansky delar in befolkningen i terrordiktaturer i tre grupper; en liten som öppet stöder regimen, en liten som är öppet i opposition och den stora gruppen han kallar double thinkers. Som anpassar sig för de är rädda. När gruppen double thinkers minskar och öppet oppositionella ökar så närmar sig slutet för regimen. Vi ser detta in Iran Detta var huvudpunkterna i min lilla hälsning; Jag köpte Neda tröjan och bar den tillsammans med grön slip och grön näsduk”
Göran Lindblad Riksdagsledamot (m), är ordförande i Europarådets svenska delegation

Läs mer!

På scenen: Shamim 9/7

Shamim, sångerska var en av de artister som var på scenen och sjung för frihet och demokrati i Iran. Här kan ni se hennes låt i YouTube och även på canal 7:

http://www.canal7.se/new/popup_arkiv.php?id=230 http://www.youtube.com/watch?v=THiWuAQIRzs
Läs mer!

Talare: Aimée Delblanc

IRAN-MANIFESTATION 9 JULI 2009 MYNTTORGET 17.30 Yttrandefrihet är en mänsklig rättighet. Sveriges Författarförbund verkar för rätten att få yttra sig fritt, att fritt få uttrycka sina tankar i tal och skrift. Och att utan inskränkning få sprida det fria ordet. Sveriges Författarförbund stödjer också det arbete som Svenska Pen bedriver för att hjälpa fängslade författare i olika länder. Det är därför självklart att vi stödjer de krav som Irans författarförbund ställer, de som framfördes av Azar Mahloujian på manifestationen här i Stockholm den 25 juni. Genom resor och personliga kontakter försöker vi också sprida information om situationen i Iran. Flera medlemmar, bland andra Agneta Klingspor och Ingela Bendt, också hon medlem av internationella utskottet, deltog i en resa till Iran som Sveriges Författarförbund anordnade år 2004. På våren 2006 inrättades det iranska kvinnobiblioteket i Författarnas hus på Drottninggatan i Stockholm. Det var ett resultat av de kontakter som knutits med kvinnor i Iran och samtidigt en symbolisk akt för att visa vårt stöd för de iranska kvinnorna. Det finns ett behov av en plats där man samlar litteratur om feminism, gender studies, kvinnohistoria till exempel. Böckerna stannar så länge i Stockholm tills det blir möjligt att öppna ett kvinnobibiliotek i Iran och skicka litteraturen dit. Som alla vet är litteraturen nationell, alltså förankrad i ett visst språk. – Men den är också global. Och den måste få vara global. Litteraturen får aldrig låta sig hindras av några gränser. Och det är litteraturens och ordens kraft som makthavarna fruktar. Därför grips alla de som sätter ord på protesterna, uttalar dem i tal och skrift. Den här gången är det många fler än bara författare och journalister som fängslas. Idag, den 9 juli, minns vi 10-årsdagen av studentprotesterna från 1999. Tjugo år av tystnad efter mullornas maktövertagande hade brutits. Det var modigt. Studenterna var inte organiserade, och inte fanns det några ledare som kunde anföra protesterna. Hur många generationer av iranier hade inte redan då blivit tystade av andra, tidigare makthavare? Shahen tillsattes efter en kupp, iscensatt av CIA som störtade den folkvalde Mossadeq. Den händelsen har betydelse än idag för den politiska situationen i Iran. Extra tydligt märks det när det gäller synen på stöd utifrån. Med historiens goda minne kallas det då för ”inblandning”. Inte så konstigt, kanske. Jag skulle vilja stanna till vid år 1979 då shahen störtades. Hur många hade inte varit tvungna att fly undan den ökända hemliga polisen SAVAK? På 1970-talet bodde jag i Berlin och undervisade just iranska studenter som kommit till Tyskland för att studera. Men först måste de lära sig tyska. När shahen hade störtats ville de hem, ville stödja ”revolutionen”, vara med och gestalta de nya, som de trodde, ”demokratiska förhållandena”. Jag lärde mig mycket av de iranska studenterna, särskilt om deras förhållande till litteraturen. Att litteraturen alltid är en följeslagare och att den alltid seismografiskt registrerar förhållandena i samhället. Därför förbjuds också litteraturen och dess upphovsmän, författarna, först. Med stor värme minns jag hur vi läste och diskuterade Samad Behrangis bok ”Den lilla fisken” – en underbar allegori över förhållandena i samhället. Samad Behrangi, också en författare som ”bara försvann”. Han drunknade, menade representanter för den dåvarande regimen. Alla som kände honom kunde intyga att han var en mycket god simmare. Hur det gick med den så kallade revolutionen, vet vi idag alldeles för väl. Många av studenterna som hade rest hem fick fly undan en ny, förtryckande regim. Och lyckades de undkomma, flydde de till Tyskland, Sverige och andra länder, nu som asylsökande. ”Revolutionen äter sina barn.” Det gäller överallt, men just nu, i dagens Iran, verkar det vara mer sant än någonsin. Men det finns också ett hopp! Det är så många fler människor som stödjer upproret idag än för tio år sedan. Maktkampen är synligare och vi har församlats här idag för att stödja det iranska folkets rätt till sitt eget val, och till fria val i framtiden, men framför allt stödjer vi deras rätt till den egna berättelsen om vad det är som händer i deras land. Vi måste lyssna till deras berättelser. Det är vår skyldighet. ”Jag måste överleva för att berätta”, sa iraniern Majid häromdagen i en radiointervju. Han hade suttit fem år i EVIN-fängelset under shahen. Men han berättade också om fängelseförhållanden och dödsdomar under Khomenis tid. Om att bära ögonbindel och sitta och vänta på dödsdomar i dödskorridorer. Hur domarna avkunnas eftar bara femton minuter. Tortyren som följer. ”Man dör redan innan man dör, när man tvingas se på hur andra torteras.” Det är nämligen svårare att känna andras smärta. Man går medvetet in för att krossa fångarna. Han berättade att de viskande tog farväl av varandra med poetens ord: ”Om du kommer bort från denna mörka plats, om du når till regnet och till blommorna, så hälsa från oss.” ”Jag måste överleva för att berätta”, sa Majid i radioprogrammet. Vad kan vi göra? Vi måste lyssna till deras berättelser. Vi måste stödja dem i deras kamp för ett fritt, demokratiskt samhälle. Tack. © Aimée Delblanc översättare Medlem av Sveriges Författarförbund, internationella utskottet

Läs mer!

Sörjande Iranska Mödrar

Ingen kan ha missat att kvinnorna i Iran har stått i främsta ledet i senaste veckornas folkresning. En speciell grupp kvinnor som på eget initiativ har startat en fredlig protest är mödrarna till de unga män och kvinnor som dödats eller arresterats i protesterna. Mödrarna har tillsamman med en grupp mödrar till politiska fångar som avrättats i senaste trettio åren, startat en återkommande tyst sorge manifestation.Varje lördag kl. 19:00 samlas dessa svart klädda kvinnor i parken Laleh i centrala Teheran och andra parker runt om Tehran bärandes svarta levande ljus och håller sorge manifestation. Här är två uttalanden från "Sörjande Iranska Mödrar".För mer info se
“Frige de arresterade, straffa mördarna” Lördagen den 27 juni klockan 19:00 rycktes ännu en av vårt lands vackraste blommor bort framför våra och världens ögon. Neda Agha Sultan är symbolen för alla de unga män och kvinnor som på lagliga vägar söker rättvisa och jämlikhet men krossas på det mest brutala sätt och mot alla landets egna lagar. På mindre än två veckor har fler än 800 av våra barn har arresterats, hundratals har skadats och tiotalet har dödats. Vilka brott har de begått som förtjänar döden? Varför måste vi iranska mödrar bära denna enorma sorg? Vad är vårt brott? Detta illdåd mot oss och våra barn låter vi aldrig passera obemärkt. Från och med nu tills alla fängslade demonstranter friges, våldet upphör och våra barns mördare fått sitt straff kommer vi varje vecka klocka 19:00 samlas i tyst sorgmanifestation nära den plats där vår kära martyr Neda miste livet sitt liv (Amiraabad gatan parken Lale, vid parkdammen). Vi uppmanar alla föräldrar som oroar sig för sina döttrar och söner som är landets framtida kapital att gör oss sällskap. Sörjande iranska mödrar “Vi fortsätter att protestera!” Vi martyrernas sörjande mödrar kommer att fortsätta med våra fredliga manifestationer i Parken Laleh och andra parker i Teheran. Vi kommer att göra det tills vi ser ett slut på våldet på gatorna, tills alla dem som arresterats för att ha deltagit i fredliga protester friges, speciellt de mödrarna arresterades lördag den 27 juni. Vi fortsätter tills de ansvariga för våra barns död åtalas. Vi kommer att sitta i parken Laleh och följande parker varje lördag kl 19:00-20:00: Laleh Park Andishe Park Mellat Park Gofegoo Park Kära Mödrar! Vår moderskänsla har tvingat oss att kräva rättvisa för våra barn och kräva frigivning av de fängslade. Vi inbjuder dig att delta i vårt fredliga gräsrotsprojekts sammankomster i ovannämnda parker på lördagar. Till våra pojkar och bröder i säkerhetsstyrkorna! Vi är era mödrar. Vi behandlar er som mödrar och med respekt. Respektera oss och våra önskningar och attackera inte era egna mödrar. Behandlar ni oss med våld så kommer våra suckar följer er livet ut. Sörjande Iranska mödrar

Läs mer!

På scenen: Nasim Aghili & Nasser Yusefi 9 juli

(من یک ایرانی تبعیدی هستم) Jag är exil-iranier. Eller nästan-iranier. Snarare nästan-svensk. Jag hör dom prata om det som är mitt. Det pratas om kravaller, uppror och allao akbar. (حرف می زنند از قیام، از شورش و ازالله اکبر . من یک ایرانی تبعیدی هستم. یا تقریبا ایرانی.) Och som om minnet blivit en kroppsdel istället för tanke, som inte känner av mitt motstånd, min förträngning. Kroppsdelen gör sig påmind, plötslig, flyktig, förväntansfull. (حاالا دیگرمی توانیم بازگردیم. محبوب من، محبوب من به تو می گویم که نمی توانی یک دیکتاتور را درک کنی). Min älskade du kan inte förhålla dig till en diktatur säger jag. Dom sa på radio, svensk radio, nationell radio att det var anhängare som firade och anhängare som skrek. Och jag sa dom kan inte förhålla sig till diktatur. (نه این که آنها نمی فهمند. من برسرحرف خود هستم. آنها درک نمی کنند.) Och dom pratar om anhängare. Som om det fanns ett val. (و آنها از انتخابات حرف می زنند. گویی مردم می توانند انتخاب کنند.) Fortfarande samma sätt att behandla demokrati. Och det där andra. Den diktatur som Europa inte fördömer men känner sig kapabel att tolka, beskriva, bemästra. (و خون بر خیابان های ایران جاری می شود. و امید به پشت بام ها می رود.) Det pratas om val. Och VISS kränkning. Men blodet rör sig på Irans gator. Och blodet flyter inte på grund av ett val. Och föräldrar sörjer inte en VISS kränkning. ((و امید به پشت بام ها می رود. Jag önskar jag kunde beskriva att jag kan förhålla mig till diktatur. Även om du pratar om anhängare. Som om det fanns ett val. Som om en torterat mindre och en förbjudit mer. För en kan förhålla sig till tortyr. Och revolution. Även om du kallar det demonstration. ((خون بر خیابان های ایران حرکت می کند. اما امید به پشت بام ها می رود. و ما می شنویم. Och hoppet går upp på taken. Och vi hör. (بیا برویم) Och jag önskar jag kunde vara där. Känna där. Ta på där. (بیا برویم. چون دلم می خواهد آنجا باشم. آنجا را احساس کنم. آنجا را لمس کنم. ناتوانی من. غم من. دلتنگی من.) Min brist. Min sorg. Min saknad. Min förväntan. Min brist. Min sorg. Mitt hopp. För jag önskar jag kunde ta på där. Men jag står här. Och jag hör. (امید به پشت بام ها می رود. و ما می شنویم. ) Och vi hör. Och vi glömmer aldrig.

Läs mer!

fredag 10 juli 2009

Bilder från Manifestationen 9/7 Mynttorget Foto:Murat Kuseyri


Läs mer!

Bilder från Manifestationen 9/7 Mynttorget


Läs mer!

På scenen:Robab Moheb 9 juli

Robab Moheb, poet och författare bosatt i Servige sedan flera år tillbaka, har publicerat ett antal böcker däribland åtta diktsamlingar. Torsdagen den 9 juli deltog Moheb i den manifestation som var arrangerad av Folkinitiativet För Iran och läste en dikt där hon visade sitt stöd för den iranska folkrörelsen.
En mun sa Jag är Neda :blodet i solen Vem rör denna pärla om inte havet? * Öppna ögon vidgar havet. Permanent är blodet i solen; den första droppen, inledningsfrasen i en saga. * Rör den blodiga pärlan. En droppe en soldroppe instängd nere i vattnet i mörkret i ögonvrån, där grön blommar av tystnad. * Permanent är havet där Katten ryker ut intill såret vid springan. * En kula slår ner mig i bröstet :Solblodhavet blir Kattens själ och slickar alla sår. * Slutfrasen finns inte än Den klickar ut när Katten vaknar tillräckligt ur sin önskade dröm. * Nattkatten hoppar upp och ner på huden Ett silver hår- strå slår rot djupt i venerna och förblir en grön tystnad * Neda är ett öppet brev på gatostenarna i Lalezar. * En förklaring: Katten är symbol för Iran därför att den iranska kartan liknar en katt.

Läs mer!

Talare: Kemal Görgü - skådespelare

FÖR FOLK INITIATIVET FÖR IRAN/Manifestation för att stödja folkets kamp för Fred i Iran Idag är vi samlade för att ge vårt starka stöd, åt den demokratiska rörelsen som har vuxit starkt i Iran för varje dag. För dem som dagligen står under hot att väckas mitt i natten, köras till Ahmadi Najads och hans jämlikas tortyr kamrar för att torteras och förgöras. De kvinnor och män som torteras mitt framför deras barn och barnbarn på öppen gata, för att de kräver ett mänskligare, humanare liv att leva utan hot, står mot tvånget att gå i regimens fotspår. Vi kan säga vad vi vill om oss människor, om både svagheter och styrkor. Men styrkan som växer hos var och en som älskar friheten, självständigheterna över allt i vår värld, har visat att inga våldshärskare har kunnat hålla sig kvar på tronen, utan att falla plaskat. Det kommer även Ahmadi Najad och hans korrupta nejlikor också göra. Jag tror det är också viktigt att inte glömma de som stor på gatorna och ropar och stöder regimen, att även bland de finns det massor som skulle om de vågade välja förändringens demokratins och frihetens sida. De har säkert sina anledningar tänker jag. Det är dessa som vi bör få i gång för förändring och en demokratiskt och humanare Iran. Det är dessa massor som kallas ofta de osynliga styrkorna för en demokratisk förändring för fred och frihet i vår värld och i Iran. Lått oss inte glömma alla de som stått och står på barrikaderna med sina kroppar sina liv som sköld. De som har visat idag denna väg som det iranska folket väntat på att göra sig av tyrannerna i Tehran. Länge Leve kampen för demokratin och en humanare värld. Länge leve kampen för en friare, demokratiskt Iran Leve motstånds kamp mot valfusket och Ahmadi Najad och hans nejlikor. Länge leve minnet av alla de studenter som satte sina liv för nio år seden i Iran för demokratin. Leve alla de som sitter fortfarande och håller fanan högt för folkets kamp för en demokratiskt Iran ger mod och förhoppning till fred och frihet i Iran och över hela världen. Länge Leve folkets initiativ för fred i Iran över hela världen.

Läs mer!

Talare: Maghsoud Ranjbar från Miljöpartiet de Gröna

Den 9 juli är det 10 år sedan studenternas protester i Iran tystades ner genom våld och slag. Många studenter dog då som nu, andra blev arresterade och satt flera år i fängelset. Idag tågar åter studenter på Teherans gator. Åter kräver Irans folk friheten. Åter slår regimen obönhörligt ner protesterna. Men den dag skall komma då frihetens fana vajar över Teheran. En fredlig och folklig protest kan i längden aldrig tystas och den vinner alltid till slut. Den gröna rörelsen i Sverige och världen över stödjer studenternas och befolkningens kamp för demokrati och rättvisa i Iran. Vi stödjer den fredliga och ihärdiga kampen för ett demokratiskt samhälle där valen är rättvisa och demokratiska. Under snart två veckor efter tillkännagivandet av valresultatet har många oskyldiga människor dödats till följd av attacker från polis och militär. Ännu fler har skadats och arresterats. Människors frihet kan på sikt aldrig förtryckas. Studenterna är de som ofta går före i kampen för mänskliga rättigheter och demokrati. Miljöpartiet stödjer fullt ut de fredliga protesterna för demokrati och mänskliga rättigheter i Iran. Vi kommer inte att glömma bort de som nu fängslats och fortsätta att arbeta för deras frivgivande. Protesterna i Iran har också tydligt visat vilka möjligheterna som moderna sociala digitala medier erbjuder och hur det kreativa användandet av Internet, facebook och twitter kan bli starka krafter i kampen för demokrati. Vi kräver att regeringen respekterar de mänskliga rättigheterna i Iran och den demokratiska processen. Bara demokratiska val och respekt för de mänskliga rättigheterna kan bygga en långsiktigt ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Detta gäller över hela världen, både i Sverige och Iran. Miljöpartiet de Gröna sänder sina varma solidariska hälsningar till studenterna och folket i Iran och önskar dom all framgång i deras kamp för ett demokratiskt samhälle.
Mats Pertoft, riksdagsledamot
Bodil Ceballos, utrikespolitisk talesperson, riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna

Läs mer!

Talare: Makan Afshinnejad (FP)

Han heter Behroz Javid Tehrani, Behrouz är idag 29 år gammal, han är enligt oberoende källor den enda kvarvarande fången efter studentrevolten i Iran 1999. Behrouz är idag en bräcklig man. I nästan 10 år har han suttit i fängelse, han fick permission från fängelset 2003, men efter att ha tagit sig ut och demonstrerat för frigivning av de politiska fångarna i Iran så fängslades han igen, de tio åren som han har suttit inne kunde ha varit de bästa åren i hans liv, idag har han tappat 50 procent av sin syn till följd av den grova misshandeln. Han tilläts inte gå på sin mors begravning som dog under hans fängelsevistelse och han har aldrig haft tillgång till advokat.Hans brott var att han stod upp mot diktaturen och för de mänskliga rättigheterna, Behrouz är min hjälte, liksom vår syster Neda Agha Soltan, vår bror Akbar Mohammadi och många många fler, vi står här idag för deras skull, de är våra hjältar och deras nära och kära behöver vårt stöd. Idag är det inte bara årsdagen av studentrevolten - det är tioårsdagen av studentrevolten i Iran. Demonstrationer världen över planeras och genomförs – i Iran går folk ut och demonstrerar trots regimens förbud. Den officiella anledningen känner vi alla till, men vi alla vet att iranierna kunde efter 20 års islamism visa sin avsky mot regimen i Iran – de ville demokrati och frihet, inte en islamisk republik. Vi står här idag för just det. Idag är en speciell dag, iranierna har dubbelt så mycket vrede i sig, man hedrar dödsoffren 1999 och de som föll offer för regimens brutalitet de senaste veckorna i samband med presidentvalet, men min fråga är: Hur många gånger ska vi iranier bevisa att vi inte vill ha den här regimen!? Vi vill ha omvärldens stöd, vi kräver av den svenska regeringen och den Europeiska unionen att inte erkänna Mahmoud Ahmadinejad som Irans president. Låt Kim Jong Ills Nordkorea, Hugo Chavez Venezuela och Zimbabwes Robert Mugabe vara dem som klappar händerna och legitimerar Ahmadinejad, vi i den fria världen ska stå upp för det iranska folkets rätt att välja sina egna ledare! Jag ska inte vara så långrandig idag. Det gläder mig att politiker från höger till vänster kommer hit och visar sin solidaritet med det iranska folket. Detta är ingen höger eller vänsterfråga – det handlar om solidaritet med ett folk som har lidit för länge. Vi är många här som är besvikna på Carl Bildt, vår utrikesminister, men jag har en sak som jag vill säga till Carl Bildt och som jag tror får gehör i den här folksamlingen – Vi vill inte ha den här regimen - släng ut den iranske ambassadören från Sverige – NU!
Makan Afshinnejad Kommunfullmäktigeledamot (FP)

Läs mer!

På scenenden 9 juli: Susan Taslimi

Jag tillhör den generation iranier, som för trettio år sedan tågade i stora, fredliga demonstrationer genom Teherans gator; som drömde om ett samhälle där man fritt kunde forma sina tankar och yttra sina åsikter utan rädsla. Vi ville ha oberoende och granskande media, en självständig rättsapparat, fria fackföreningar, social och politisk jämlikhet. Vi var många och hade självklart olika åsikter i stora frågor, men vi sökte alla en väg som skulle leda till demokrati i Iran. Vår revolution lyckades. Det monarkistiska Iran med sin tvåtusenfemhundra-åriga historia av envåldshärskare fick sitt slut. Men vår vision om ett fritt samhälle förverkligades aldrig. Revolutionen ändrade riktning tillbaka mot en ny form av diktatur. Den tusentals år gamla sedvanan togs åter i bruk: staten dikterar-folket förväntas lyda. Vi var kanske naiva som trodde att allt skulle bli bra bara monarkin försvann. Men vägen mot demokrati är en process som kräver tid och mognad. Revolutionen 1979 var ett steg på vägen att göra det iranska folket fritt från förtryck och bara en bricka i stormakternas strategiska spel. Det vi ser idag är en fortsättning i riktning mot en förändring som inte går att stoppa. De nya generationer iranier som fötts sedan 1979 är idag i majoritet och den regim som inte lyssnar till deras röster är dömd att gå under. Idag den 9 juli är det tio år sedan studentprotesterna i Teheran slogs ner med våld. Många studenter dog, ännu fler misshandlades och sattes i fängelse. Det som sker nu är en fortsättning på deras kamp. Dessa unga människor lever vidare i vårt minne och är inskrivna i vårt folks historia. Deras protester var inte förgäves. Vi iranier är ett och samma folk var vi än befinner oss i världen och majoriteten av oss bär på en gemensam dröm: Demokrati. De miljoner människor som vi sett tåga i milslånga demonstrationer är varken bråkmakare, terrorister, spioner, utländska lakejer eller damm och grus: de är människor som önskar vara delaktiga och forma sina liv i ett fritt iranskt samhälle. Att beskylla dessa människor för att ha blivit lurade och vilseförda och att gå utländska makters ärenden är att omyndigförklara en hel nation. Genom de senaste veckornas protester har Iran förvånat stora delar av omvärlden. Men vi som känner det iranska folket har vetat det länge: Iran är en öppen nation som vill dialog, modernitet, lika villkor mellan män och kvinnor, social och ekonomisk utveckling. Jag är stolt att vara en del av detta folk.

Läs mer!

På scenenden 9 juli Alireza Mojalal

Alireza Mojalal håll sitt tal på Farsi och Journalist och programledare Mojdeh Zandieh översatt talet till Svenska.
Foto: Murat Kuseyri
Vi är samlade här idag för att med respekt tänka på alla dem som orättvist och brutalt har fått och får betala priset för demokrati med sitt blod. Jag pratar om alla de tappra ungdomar som ställt sig först i raden för det iranska folkets uppresning mot förtryck och orättvisor. Hjärtligt välkomna! Denna gång har hela jag blivit ett med kärleken Denna gång har hela jag slutat tänka på slutet Det iranska folkets senaste uppresning mot diktaturen i Iran, deras starka våg av protester har fått omvärlden att med häpnad beskåda det här tappra folkets mod. Omvärlden har fått beskåda ett helt folk, unga som gamla kräva tillbaka sina självklara rättigheter som en nation, som ett land, som människor och som världsmedborgare. Svaret från makthavarna blev skoningslösa våldsamma attacker, misshandel och mord mot en nation som ropade efter sin egen frihet. Att 40 miljoner iranier deltog i senaste presidentvalet ska inte tolkas som något annat än att folket sökte förändring och förbättring, de tog tillfället i akt att visa sin förhoppning om en folkligare regering. De röstade inte på en enda mans herravälde över ett helt folk! Yttrandefrihet, pressfrihet, frihet av givande och tagande av information via alla möjliga medier utan att behöva frukta förföljelse, förtryck och censur. Rättigheter förenliga med deklarationen om mänskliga rättigheter är bland de mest grundläggande självklarheter för en medborgare. Konstnärer och andra personer som arbetar inom kulturella verksamheter hör inte hemma på gator och torg. Deras plats ska vara säkrad inom deras eget arbetsområde, en trygg plats att kunna skapa sin konst vare sig det handlar om deras skrifter, artiklar, dikter, romaner, skådespel, produktion av ljud och bildmaterial o.s.v. Det är med hjälp av skapandets genomslagskraft och den grävande synen och berättarkonsten som man kan beskriva ett samhällets positiva och negativa sidor. Dessa rättigheter måste respekteras och praktiseras! Havets vågor exciterar så länge rörelsen finns, en stillastående våg platsar bäst i en bäck och inte i havet. Vi står här idag för att visa vårt stöd och vår samhörighet med folket i Iran, vi ger vårt stöd till den tappra unga generationen och alla de protesterande konstnärer och kulturellt aktiva personer som allt för länge har förtryckts. Vi fördömer starkt förföljelsen av dem och deklarerar härmed att vi kommer att följa och engagera oss i deras förtryckta röster var vi än befinner oss. Vi ser till att deras röster hörs överallt. Vi kommer att finnas vid deras sida ända tills den dagen de lyckas med att sprida ljuset och övervinna detta mörker av diktatur som sträcker sig över hela Iran. Öppna ditt fönster, du hör en röst Rösten talar om gryningen som kommer efter natten Om det onda monstret försvinner, Då kommer Nedas blod att inte gå till spillo I den här sagan det är vi alla tillsammans som är hjältarna Och vi ska (tillsammans) leda den blodtörstiga tyrannen mot sitt slut

Läs mer!

måndag 6 juli 2009

Ny manifestation 9/7 - kl. 17.30

Den 9 juli är det 10 år sedan studernternas protester i Iran tystades ner genom våld och slag। Många av dessa studenter dog, medans andra blev arresterade och satt flera år i fängelset. Torsdagen den 9 juli ska folkinitiativet hålla en manifestation för att stödja folkets kamp för frihet i Iran, samtidigt som vi vill hedra studentrörelsen i Iran. Vid manifestationen kommer flera svenska politiker tala och visa sitt stöd för folkets kamp. Författare, journalister och representanter från olika mänskliga rättighets organisationer kommer även att delta.
Följande kommer att delta i manifestationen, fler namn tillkommer:
Charlie Weimers, förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet Arne Ruth, publicist Susan Taslimi, Regissör, Skådespelare
Erik Ullenhag, partisekreterare (FP)
Adam Tensta, Hip Hop / Rap
Nalin Pekgul, ordförande S kvinnor
Ola Larsmo, Svenska Pen
Ardalan Shakarabi, fd ordförande för SSU (s)
Mats Einarsson, utrikespolitiskansvarig för Vänsterpartiet
Göran Lindblad Riksdagsledamot (m), Ordförande i Europarådets svenska delegation Makan Afshinnejad, Politisk sekreterare (Fp) Nasim Aghili, Chefredaktör tidskriften FUL, Regissör
Nasser Yusefi, Regissör
Kemal Görgü - skådespelare
Robab Moheb, Poet
Morteza Rezvan, Poet
Aimée Delblanc, Sveriges Författarförbund, medlem i styrelse för internationella utskottet
Alireza mojalal, Skådespelare
Hälsning från Miljöpartiet de Gröna
på scenen musikgruppen Valeh (Hassan Mogadam, tar. Moshtag Feizyabi, daf, dayereh, och tombak. Amin Mirshahi, daf. ) med Pari Isazadeh samt Shamim med sin band "The Rebel".
Tid: 17:30
Plats: Mynttorget
När: 9/7-09
Ta gärna med ljus och en blomma för att hedra alla dem som mist sina liv i kampen för demokrati i Iran!
Ytterligare information kring manifestationen tillkommer.
Sprid gärna vidare.
Tack! mvh/ folkinitiativet

Läs mer!

Talare: Azar Mahloujian 25/6

Hej! Jag ska läsa iranska författarförbundets upprop till stöd för iranska folkets krav Ärade frihetsälskande människor! Under snart två veckor efter tillkännagivandet av valresultatet har tiotals oskyldiga människor dödats till följd av barbariska attacker från de repressiva styrkorna. Dessutom har ännu fler skadats och arresterats. Iranska författarförbundet tar inte ställning när det gäller omständigheterna kring valet och inte heller i frågan om det var rätt att rösta eller inte. Men enligt vår stadga, försvarar vi beslutsamt yttrandefrihet för alla människor, och de protesterande och kuvade, oavsett deras politiska tillhörighet. Vi fördömer det organiserade dödandet av iranier som kräver sina rättigheter. Vi sänder vårt medkännande och vårt stöd till de dödas anhöriga. Våra krav är: 1- Sluta med våldsamma attacker mot fredliga demonstranter! 2- Namnge alla dödade, skadade och arresterade. Frige alla gripna omedelbart och ovillkorligt! 3- Ge tillstånd att anordna en ceremoni för att hedra dem som förlorat livet för friheten! 4- Sluta censurera tidningar och andra massmedia! 5- Dra omedelbart bort alla militära styrkor från Teheran och andra städer! 6- Ställ inför rätta och straffa dem som gav order och de som verkställde mord på människor! Sluta förtrycka! Använd inte termerna ligister och terrorister om människor som kämpar för frihet och rättvisa! Erkänn människornas vilja till frihet! iranska författarförbundet, Teheran, 23 juni 2009
Azar Mahloujian är författare och Ordförande i fängslade författares kommitté

Läs mer!

lördag 4 juli 2009

Ny manifestation 9/7

Den 9 juli är det 10 år sedan studernternas protester i Iran tystades ner genom våld och slag. Många av dessa studenter dog, medans andra blev arresterade och satt flera år i fängelset. Torsdagen den 9 juli ska folkinitiativet hålla en manifestation för att stödja folkets kamp för frihet i Iran, samtidigt som vi vill hedra studentrörelsen i Iran. Vid manifestationen kommer flera svenska politiker talar och visa sitt stöd för folkets kamp. Författare, journalister och representanter från olika mänskliga rättighets organisationer kommer även att delta. Tid: 17:30 Plats: Mynttorget När: 9/7-09 Ytterligare information kring manifestationen tillkommer. Sprid gärna vidare. Tack! mvh/ folkinitiativet

Läs mer!

På scenen: Valeh feat Anis

På scenen den 25/6 stod även musikgruppen Valeh tillsammans med artisen Anis Moin. Valeh betyder "att vara passionerat förälskad", och gruppen spelar iransk traditionell musik och internatonell folkmusik. http://www.valeh.org/

Anis Moin är en kvinnlig persisk sångerska som bor i Stockholm. Verksam sedan flera år tillbaka, och har gett ut tre CD-skivor. Stod och på scenen tillsammans med Valeh och sjöng några låtar. Bland annat låten "human rights" som finns att lyssna på hennes hemsida: http://avazeh.com/


Läs mer!

På scenen: Golbang 25/6

Musikgruppen Golbang stod också på scenen den 25/6 och uppträdde med 5 olika låtar. Dessa var: Setareh, Badeh, Aman, Ey iran och Yare dabestani. Golbang bildades år 1994 av en grupp människor med olika kulturella bakgrunder: Bandets medlemmar har sina rötter i bland annat Gambia, Iran, Kurdistan, Turkiet och Sverige. Golbang spelar i första hand iransk folkmusik, men även baluchisk dansmusik och världsmusik med gambianska rytmer. Iran är ett mångkulturellt land med många folkslag, där perser, kurder, turkar, araber, turkmener, balucher m fl bor sida vid sida. Golbang musik hämtar inspiration från alla dessa folkslag och använder sedan det i sin musik. I och med det fruktansvärda som hänt i Iran, och den stora sorg som alla iranier känner just nu på grund av alla liv som skördats. Valde Golbang att dedicera sina 3 låtar (setareh, aman och badeh) till det Iranska folket. Samtidigt ändrade dem en hel del av original texterna i låtarna för att ännu mer rikta sig mot frihetskämparna i Iran. Bland annat nämns Nedas namn, flickan som sköts till döds den 20 juni på Tehrans gata. Förutom att stå på scenen var Golbangs medlemmar till stor hjälp vid manifestationen när det kommer till organisering och planering. Stort Tack! http://www.youtube.com/watch?v=KtmD_1_Ve7Y www.golbang.se
Läs mer!

fredag 3 juli 2009

Talare: Kristina Hultman

Anförande till stöd för demokratirörelsen i Iran hållet på Medborgarplatsen torsdagen den 25 juni 2009: Inför valet i början av denna månad stod Irans folk inför ett dilemma. Skulle de rösta eller inte? Ledande krafter inom den medborgarrättsrörelse som hade utvecklats under 2000-talet och där kvinnorna hade gått i spetsen gav vägledning. Rösta, sa man. Vem ni röstar på tänker vi inte lägga oss i, men rösta. Skilda rörelser med olika former av demokratiska rättigheter som mål hade redan arbetat under lång tid, men samarbetet dem emellan fick en fastare form under våren. Så bildades historiskt unika koalitioner mellan olika organisationer - kvinnor och män, studenter, fackligt aktiva och äldre. Argumenten för att delta i valet var att demokrati och frihet bygger man först när folkets vilja kommit till öppet uttyck. Ett sätt att visa denna folkets vilja går via valsedeln. Förutsatt att den respekteras. Förutsatt att valet går rätt till. Många öppet regimkritiska, men också andra, ”vanliga”, inte särskilt politiskt engagerade människor följde medborgarrättsrörelsens rekommendation och gick till vallokalerna den 12 juni. Redan samma kväll kom rapporter om att intresset för att rösta varit så stort att öppettiderna i vallokalerna fått förlängas. Så här i efterhand kan man undra om de utökade öppettiderna inte snarare uttryckte den sittande presidentens tilltagande panik över att han eventuellt höll på att förlora makten. Stämningen på Teherans gator var i alla fall glad och förväntansfull. Det var som att det iranska folket sa: Okej, låt oss låtsas att vi har demokrati för ett tag. Låt oss låtsas att det går att lita på denna politiska process. Låt oss se vad som händer om vi för en dag visar tillit till systemet. Det var inte säkert att det skulle bli några radikala förändringar med en erfaren politisk spelare som Moussavi vid makten. Men han hade i alla fall ett program och lovade att ta tag i den ekonomiska krisen. Den som hade gjort Ahmedinejad impopulär också bland de allra fattigaste. Dessutom skulle det finnas en frispråkig och politiskt mycket kunnig kvinna vid hans sida (Zahra Rahnavard) som kunde föra kvinnorättens talan. För det var, och är, vad många iranier drömmer om: Ett ledarskap som tillerkänner kvinnor fulla rättigheter på familjerättens område, men också när det gäller barn, sexuellt självbestämmande, ekonomi och trosuppfattning. Kanske kunde man också bli av med det allra värsta: Dödsdomarna. Tortyren och avrättningarna av homosexuella. Droghandeln. Barns extremt utsatta situation. En tevesänd debatt mellan Ahmedinejad och Moussavi veckan före valet spädde på känslan av att kanske var det möjligt ändå. Plötsligt kunde det sägas att president Amedinejads uttalanden om folkmord under FNs konferens mot rasism i slutet av april varit ett hån mot historien och alla de som på allvar strävar efter fred i Mellanöstern. Det många som följde hans agerande då intuitivt förstod var att en man som förmår visa ett så öppet förakt för de brott mot mänskligheten som nationalsocialistiska och fascistiska europeiska rörelser gjorde sig skyldiga till under 1930- och 40-talen, inte tänker försvara människors rätt till frihet nu heller. Att göra motstånd mot det rena tyranniet är svårt. Det kräver mod och beslutsamhet. Ofta kan man inte gå segrande ur en sådan strid utan stort mänskligt lidande. Friheten har ett pris och det priset är högt. Neda Soltani och hennes anhöriga fick betala det priset. Precis som mannen som i går kväll såg sin hustru misshandlas oerhört brutalt nära Baharestanitorget i Teheran. Listan kan göras mycket lång. Det är sorgen över det som vi är här för att dela i dag. Vi måste dessutom räkna med att regimen gör allt för att vi inte ska få veta. Ska det iranska folket orka mobilisera motstånd ännu en tid? Tills regimen faller. För det gör den förr eller senare. Tills den högsta politiska ledningen inte längre perverteras av hat, maktlystnad och despoti. Tills den religiösa sfären, som också ska få finnas, kan få utvecklas så som den förtjänar att utvecklas; i fred och frihet. Ska de orka mobilisera hopp och förtröstan igen, efter allt som har hänt? Den frågan kan bara det iranska folket själv svara på. Det vi som står vid sidan om och tittar på kan göra är att lyssna noga till deras röster och hålla budskapet som bland annat kvinnorörelsen i Iran spridit länge nu. Att det går att förändra på fredlig väg. Att det går att förändra via valsedeln. Det vi som svenska medborgare har rätt att kräva att vår regering är att den agerar resolut och hårt med olika former av sanktioner gentemot en regim som tappat greppet om verkligheten och iscenssätter misshandel och mord på sina egna medborgare. Ett stort ansvar vilar också på svenska företag med investeringar i Iran (ABB, Tetra Pak, Alfa Laval och Ericsson). Sverige har en inte särskilt ärofull tradition av att samarbeta med despotiska regimer. Vi är många här idag som förväntar oss att svenskt näringsliv agerar med kraft för att göra motstånd mot den påpående utvecklingen. Och så avslutningsvis: Till utrikesminister Carl Bildt och statsminister Fredrik Reinfeldt – som lämpligt nog just nu förbereder det svenska ordförandeskapet i EU – tycker jag att vi ska rikta följande uppmaning: Samla krafterna inom den Europeiska unionen. Använd de medel som den internationella rätten uppställer. Sätt största möjliga press på den politiska ledningen i Iran. Och gör det nu. Kristina Hultman

Läs mer!

onsdag 1 juli 2009

Talare: Shora Esmailian 25/6

Tal irandemo Shora Esmailian 25 juni 2009 Det finns de som länge har hetsat mot Iran. De har förespråkat sanktioner och isolering och velat bomba landet. De gömmer sig bakom kärn-vapenhotet, men drivs av ett intresse för de iranska oljekranarna. Samma personer – allt från amerikanska republikaner till svenska högerpolitiker – gråter i dagarna krokodiltårar över den repression som regimen utsätter vanliga iranier för. Samma demonstranter som liberalerna nu så flitigt ömmar för hade med stor sannolikhet dött av amerikanska bomber eller svultit ihjäl av europeiska sanktioner. Den amerikanska presidenten Barack Obama får nu kritik för att han inte kritiserar den iranska regimen tillräckligt hårt. Republikaner och hårdföra liberaler vill att Obama öppet ska ta parti för oppositionsrörelsen. Men västvärldens ledare bör lämna proteströrelsen i Iran i fred. Vi måste hålla Irans moderna historia i minnet, där britterna hjälpte till att kväsa den konstitutionella revolutionen efter 1906 genom att tillsätta en ny kung, där USA på bara tre veckor, genom en statskupp sommaren 1953, störtade den demokratiskt valda premiärministern Mohammad Mossadeq, där mängder av vapen såldes till Saddam Hussein under det åtta år långa kriget mot Iran och där USA, sedan landet invaderade Irak, mer eller mindre dagligen har hotat att bomba landet, omringat det med militärbaser och strypt ekonomin med sanktioner. Alltid har de lagt sig i Irans angelägenheter och det har aldrig resulterat i något bra. I dagarna kan man åter bevittna bilder på Mossadeq på Irans gator och torg. Denna gång är hans porträtt fastklistrat bredvid reformistkandidaten Mir-Hossein Mousavis, med texten ”Vi låter inte historien upprepa sig”. Vad det iranska folket säger till västvärldens politiker är att det vill och kan bestämma över sitt eget öde. Om man som amerikansk president eller liberal imperialist vill ge ammunition åt den islamiska republikens ledare finns det inget bättre man kan göra än att säga: ”these are our guys, det här är vårt lag inne i Iran”. I flera års tid har regimen slagit ned kvinno- och arbetarrörelsen i Iran och fängslat dess aktivister just med argumentet att de går västs ärenden, att de bistår den belägrande övermakten och undergräver Iran i tider av hot. En av de främsta anledningarna till att 1999 och 2003 års studentprotester kunde dö ut så snabbt, var att regimen lyckades utmåla den som styrd västerifrån – eftersom Washington så ihärdigt hejade på. Obama har alltså – än så länge – gjort rätt som legat lågt. Det de iranska massorna behöver är inte flera hot om sanktioner och militära interventioner. De behöver inte bombliberalers krokodiltårar. Sanktioner och bojkotter är metoder som ska användas först när folkrörelserna inne i ett plågat land ber om det – som i fallen Sydafrika och Palestina – men än så länge har varken iranska arbetare, studenter eller kvinnor ställt det kravet. Det iranierna behöver är solidaritet. Solidaritet i form av att internetaktivister hjälper dem att komma runt regimens censur, som på The Persian Bay eller I Proxy Iran. Solidaritet i form av folkliga demonstrationer, där slagord som ropas på Irans gator även hörs här. Solidaritet i form av fackliga manifestationer för den iranska arbetarrörelsens krav på demokratiska rättigheter, som under den globala aktionsdagen nu på fredag, när fackföreningar ställer sig bakom sina iranska kamraters sak. Iran behöver solidaritet underifrån och horisontellt – inte uppifrån, från makter med ytterst tveksamma meriter när det gäller omsorg om Irans folk. Iranierna vill och kan andas själva! Marg bar diktator.

Läs mer!

tisdag 30 juni 2009

Talare: Amineh Kakabaveh, V

Agera mot det islamiska skräckväldet i IranDet iranska folket har fått nog av förtryck, terror, övergrepp och totalitärt styre. De demonstrerar på gatorna fast de vet att risken att bli dödade eller arresterade och sedan få fängelsestraff är överhängande. Jag som tusentals andra människor i Sverige och andra delar av världen fått information via Internet från modiga kvinnor och studenter som vill ha stopp på brutaliteten och regimens förtryck. De skriver att de inte längre är rädda även om regimen förbjuder journalister och reportrar från omvärlden att skriva om dem, de legendariska frihetstörstiga folket använder sig av andra IT-instrument för att göra sig hörda.Det känns väldigt maktlöst att ett demokratiskt land som Sverige inte kan göra mer än att vara medlidande och gå ut och demonstrera eller tala för deras grundläggande mänskliga rättigheter. Bortom presidentvalet och om huruvida fusk har förekommit eller inte, är landet Iran i en djup kris. Det råder etniska motsättningar, för att ta några exempel är kurder, afghaner, turkmener, azerier och baluchier folkgrupper underlägsna och diskriminerade i det iranska systemet. Kvinnorna är den mest utsatta gruppen och har lidit av systematisk diskriminering på grund av religionen, patriarkatet och traditionen i hemmet, samt ute i samhället. De islamiska lagarna har förminskat henne till en ickekapabel "hel" människa. Hon räknas som en hälft av en man när det gäller arvsrätten, vittnesrätt, rätten till vårdnaden av barn, rätten att få skilja sig osv. osv. Diktatorn har kört ekonomin i botten. Klassklyftorna har nått sin kulmen och fattigdomen, arbetslösheten, hög inflation har gjort det ännu svårare för mer än majoriteten av befolkningen att kunna försörja sig och sin familj. Detta är bara några exempel om man bortser från att prostitution, nepotism och drogmissbruk har ökat. Det är både angeläget och bråttom med att göra något när det gäller mänskliga rättigheter i Iran.Människor fängslas, hängs och stenas. Kvinnor piskas för att de inte täcker hela håret på sitt huvud. Minderåriga avrättas offentligt. Vad det handlar om är könsapartheid.Allt detta vet Sverige, EU och omvärldens regeringar.Man måste försöka samordna de krafter för de mänskliga rättigheterna när det gäller Iran. Möjligheten till enat uppträdande mellan EU och USA har ökat i och med den nya ledningen i USA. Sådan politisk pajkastning gagnar faktiskt bara den iranska regimen och dess mörka krafter. Och medförde bara att Ahmadinejad kunde uppträda i FN och strö lögner och osanningar omkring sig. Den typen av dialog, eller brist på en sådan, är inte fruktbar och seriös, om man vill ta kampen för mänskliga rättigheter på allvar.
Amineh Kakabaveh är riksdagsledamot (V) samt ordförande i föreningen Verken hora eller Kuvad

Läs mer!

Talare: Magnus Andersson,c

Jag har aldrig varit i Iran. Men känner ändå en djup gemenskap med dem som idag slåss för demokrati, mänskliga rättigheter och för att deras röst ska räknas i Iran. Därför att människovärdet är för mig så mycket viktigare än diplomatiska förbindelser med tyranner och diktatorer runt om i världen. Jag har däremot varit i ett annat land där demokrati inte råder. Där träffade jag en kille som såg mig djupt in i ögonen och sa att han hade bestämt sig. Han skulle berätta för så många som han kunde, att ett annat land var möjligt. Ett land där varje röst spelar roll, ett land där man faktiskt får uttrycka en åsikt utan att vara rädd, ett land där det inte står poliser i varje gathörn och bötfäller människor helt utan anledning. En demokrati där oliktänkande inte slängs i fängelsehålor. Han är förmodligen en av de mest fantastiska människor jag mött. Och han är inte ensam. I själva verket är varje enskild människa fantastisk. Och fantastiska människor gör fantastiska saker. Det är människors vilja och driv att göra sitt liv lite bättre som kommer skapa demokrati i Iran, Alla dessa fantastiska människor som idag på Teherans gator går ut med livet som insats och rösten som vapen, de kan inte tystas. Trots Ahmadinedjads kärnvapenspetsar, förtryckande militär, polis och expertrådets milis så fortsätter protesterna. Det som började trevande på taken på nätterna fortsätter nu öppet ute på gatorna, bland musiker och i fotbollslandslaget. Trots hot, förbud, misshandel och mord klarar inte regimen av att stoppa alla dessa fantastiska människors kamp för demokrati frihet. Det är för att visa vårt stöd och säga tack till dessa fantastiska människor vi står här idag. För lite mer än femtio år sen stod en man och skrek ut över mycket större folkmassor än så här, just give us the ballot, ge oss bara rösten. Så kommer vi inte vara rädda för att mista våra grundläggande rättigheter. Ge oss bara rösten, så kommer vi placera goda män i de lagstiftande församlingarna. Den gången var det Marin Luther King. Idag är det människorna på Teherans gator. Och det är lätt att stämma in. Ge oss bara rösten – var tog rösten vägen? Det är lätt och ändå modigt att kräva omräkning av rösterna. Det är modigt, men ändå inte tillräckligt att kräva en ny president. För när religiösa ledare får stoppa människor från att kandidera i valet spelar det inte så stor roll vem av dem som blir president. Alla de fantastiska människor som idag står upp mot regimen i Iran gör det för att de vill ha verklig demokrati. De vill fritt kunna gå på gatorna med sin pojk- eller flickvän, de vill kunna rösta på vem de vill, uttrycka sina åsikter utan att bli kastad i fängelsehålor, till och med kanske dricka ett glas vin utan att bli straffad Det är inga stora krav. Men för den rätten vi ska hjälpa dem att slåss. Jag känner mig liten. Jag har svårt att förstå vad jag ska göra för att hjälpa dem, men några saker måste vi ändå våga fråga oss. Är ett människoliv i Sverige mer värt än ett i Iran? Eller i USA, Belgien eller Frankrike? Självklart inte. Men om det inte är så, varför hör vi inte Obama, Reinfeldt, Sarkozy, FN eller EU fördöma Iran, sätta in handlingsplan, sanktioner och faktiskt börjar agera. Om vi menar allvar med att stötta Irans folk, så måste vi också våga agera. Vi ska hjälpa de underbara människor som kämpar i Iran, de som skadas, de som behöver stöd och de som är de verkliga hjältarna. De som med risk för sina egna och familjens liv står upp mot förtryckarregimen. De måste få en fristad vid Sveriges Ambassad, öppna ambassaden. Men även EU måste prata med en röst, om inget gjorts innan Sverige tar över ordförandeskapet nästa vecka måste Fredrik Reinfeldts första uppgift vara att samla länderna för ett starkt fördömande av förtrycket och mördande av oskyldiga. FN måste börja prata. Förenta Nationerna finns där för att säga ifrån när mänskliga rättigheter kränks. Det är dags att göra det nu. Vi ska göra det, för att vi vet. Att en dag kommer Irans befolkning att kunna resa över gränser, en dag kommer deras röst att räknas, en dag kommer de att få sina mänskliga rättigheter, en dag kommer även Iran att vara ett land där demonstrationer är tillåtna. En dag kommer Iran att vara en demokrati. Det enda vi vill göra är att stödja alla de fantastiska människor som varje dag gör vad de kan för att den dagen ska komma så snart som möjligt. Vi kan känna oss små, men tillsammans gör ni, gör vi, något helt fantastiskt. Vi stödjer en av de viktigaste människorättskamperna i just nu. Tack för att ni gör det.
Magnus Andersson, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund

Läs mer!

söndag 28 juni 2009

Talare:Mats Johansson, riksdagsledamot (m)

De senaste veckornas händelser i Iran väcker optimism om en förändringens vind som ska svepa över inte bara Iran utan hela regionen. Här pågår en kamp för modernisering - mot prästväldet, mot politiker i prästkappa som åberopar sig ha Gud på sin sida. Det är de ungas och utbildades kamp bort från teokratin, för frihet och folkstyre. Men reaktionen från regimen väcker dessvärre också minnen av tidigare svikna förhoppningar. Idag varnade också den regimkritiske storayatollan Ali Montazeri för att fortsatt förtryck mot gatuprotesterna kan leda till att hela den islamiska republikens styressätt destabiliseras. "Om iranierna inte kan tala öppet om sina legitima rättigheter på fredliga samlingar och i stället förtrycks, kan spänningar uppstå som kan rubba regeringens själva fundament, hur starka de än är.” Så är det. Demokrati handlar inte bara om hur rösterna räknas och vem som får flest – det handlar också om hur fria människorna har varit att säga sin mening och om vad som händer när de har gjort det. På den punkten har flera tydliga besked kommit från regimen i Teheran – någon opposition ska inte förekomma. Vid sidan av dödade och fängslade oppositionella gäller det demokratins livsluft – det fria ordet. Professorer grips, medier stängs, utländska journalister hindras att rapportera. Som räden mot oppositionsledaren Mousavis tidning, när 25 medarbetare greps av säkerhetstjänsten, som konfiskerade datorerna på redaktionen. Vilket bidrar till att Iran nu är ett av de länder där flest journalister fängslas. För mig som varit just journalist och publicist i många år är det inte svårt att känna igen mönstret av repression från andra tider och diktaturer. Så var det i Kina när demokratirörelsen sköts sönder på Himmelska fridens torg. Så är det i dagens Ryssland där glasnost och perestrojka har ersatts av Kremls envälde, minns Anna Politkovskaja och de hundratals andra journalister som mördats. Och så var det i Iran när reformrörelsen under Khatami krossades för nio år sedan. Det är en lång process som lett fram till dagens revolt. Författaren Azar Mahloujian beskrev det bra i en artikel i Svenska Dagbladet i tisdags, med utgångspunkt i shahens fall: ”Det blev inte bättre efter honom. Revolutionens ledare förvandlades till diktatorer, de som älskar sina egna röster och kuvar andra. I 30 år har de nu i guds namn våldfört sig på iranierna, oftast i underjordiska tortyrkammare, men nu också inför omvärldens vidöppna ögon. De använder lögner, påkar, kedjor och kulor.” Befriarna visade sig som så ofta inte vara några befriare utan bara en ny generation förtryckare. Men utvecklingen i dagens Iran handlar inte bara om utvecklingen i ett land. Kampen för politiska fri- och rättigheter är universell. Det som sker i Iran är framförallt en test för hela den muslimska världen; finns det alternativ till den religiösa fundamentalismen och hur ska detta alternativ segra med fredliga medel? Medan vi väntar på svaret kan jag bara säga till mina och era iranska vänner – berätta att vi är många svenskar som vill att det ska finnas samma friheter och rättigheter där som här. Er frihet är också en del av vår. Tack för inbjudan.
Mats Johansson är riksdagsledamot (m) i utrikesutskottet, tidigare pol chefredaktör i Svenska Dagbladet, medlem av Publicistklubben och PEN-klubben.

Läs mer!

Bilder - Manifestationen 25/6


Läs mer!

lördag 27 juni 2009

Talare:Agneta Klingspor,25/6 -09

KÄRA VÄNNER 2004 VAR EN GRUPP FÖRFATTARE OCH JAG I IRAN, TRÄFFADE ANDRA FÖRFATTARE, KONSTNÄRER OCH STUDENTER PÅ JOURNALISTHÖGSKOLAN I TEHERAN. OCH NU STÅR JAG HÄR FÖR X SKULL. HON HADE INGA PENGAR ATT FLY FÖR. MULLORNAS MAKTGALNA DETALJREGLER FÖR HENNES PRIVATA LIV GJORDE HENNE DEPRIMERAD. BL.A HADE . POLISEN RUSAT IN I LÄGENHETEN OCH TAGIT PARABOLEN, SOM HON SPARAT TILL I FLERA ÅR, FÖR ATT FÅ SE EN GLIMT AV VÄRLDEN, SOM VAR STÄNGD FÖR HENNE. LIKADANT FÖR 80 ANDRA FAMILJER I HENNES KVARTER. INTE ENS TRYGG I SITT EGET HEM. JAG STÅR HÄR FÖR Y SKULL. HON BERÄTTADE OM EN RAZZIA MOT EN PRIVAT FEST MED DANS ,ALHOKOL OCH MUSIK, SOM ÄR FÖRBJUDET. FOLK ARRESTERADES, BLEV AV MED JOBBET OCH NÅGRA MÄN PÅ FESTEN KNÖT IHOP LAKAN OCH FÖRSÖKTE FLY GENOM FÖNSTREN. EN AV DEM KROSSADES TILL DÖDS. JAG LOVADE ATT SÄGA HANS NAMN NÄR JAG KOM HEM : HANS NAMN ÄR ARDESHIN AFSHIN RAD, FILMREGISSÖR. HAN ÄR HÄR NU JAG STÅR HÄR FÖR ATT JAG TROR ATT DET SOM ELDAR PÅ VREDEN HOS MÄNNISKORNA I IRAN ÄR INTE ENDAST VALFUSK UTAN OCKSÅ VARJE DAGS PERSONLIGA OCH PRIVATA KRÄNKNINGAR AV INTEGRITETEN. ATT VARJE DAG TVINGAS LEVA DUBBELLIV. HEMMA OCH DET OFFENTLIGA, EN SCHIZOFRENI SOM TVINGAR BÅDE VUXNA OCH BARN ATT LJUGA. MEN TROTS RÄDSLAN SOM DET SKAPAR, SÅ SÅG JAG 2004 ATT PRIVATLIVET LIKSOM SIPPRADE UT I DET OFFENTLIGA. MAN SKAPADE SMÅ FICKOR AV FRIHET. OCH FORTSÄTTER DET ATT SIPPRA UT, SÅ KOMMER MULLORNAS IRAN ATT GRÖPAS UR, UNGEFÄR SOM TERMITER SOM ÄTER ETT HUS OCH HUSET KOMMER ATT PULVERISERAS . JAG STÅR HÄR FÖR DEN KVINNA SOM ARRESTERADES MITT FRAMFÖR MINA ÖGON I ESAFAHAN. HENNES KILLE HADE LAGT ARMEN OM HENNE, VILKET ÄR FÖRBJUDET OFFENTLIGT, HENNES SCHAL HADE GLIDIT NER LITE. OCH KVINNAN SLÄPADES IN I EN BIL AV CHADORKLÄDDA POLISER. HENNES SKRIK GLÖMMER JAG INTE. JAG STÅR HÄR FÖR ATT FÖRTRYCKET I IRAN ÄR OVÄRDIGT EN MODERN STAT. PÅ TEVE I IRAN SÅG JAG EN AMERIKANSK FILM DÄR KVINNANS OBS PÅKLÄDDA KROPP VAR HELT DOLD AV EN SVART RUTA, SOM FÖLJDE MED HELA FILMEN. MEN HERREGUD! VILKEN ABSURD DIKTATUR! VARJE DEL AV KVINNANS KROPP VAR NÅGOT FÖRBJUDET. VAR INTE MULLORNA EGENTLIGEN SEXUELLT BESATTA? . PÅ MITT HOTELL INTILL LALEH PARKEN FANNS EN VAKTMÄSTARE. MEN HAN VAR HEMLIG POLIS. HAN BESLAGTOG MITT MATERIAL OCH LJÖG MIG MITT UPP I ANSIKTET ATT HANS BROR VILLE SE CD-SKIVORNA. INGEN VÅGADE SÄGA ETT PIP. DE VILL ATT VI SKA BLI RÄDDA! OCH I BAHARESTAN SQUARE SLOGS FOLK NER SOM DJUR IGÅR. NEDA!!!! HALLÅ NEDA!!! HÖR DU MIG?? VI ÄR HÄR IDAG. VI HÅLLER DIN HAND. OCH JAG VET EN SOM INTE HÅLLER DIN HAND. OCH DET ÄR DEN SVENSKA AMBASSÖREN I TEHERAN SOM ÅKTE HEM PÅ LITE SEMESTER. ANDRA AMBASSADER HAR ÖPPNAT SINA DÖRRAR FÖR SKYDD. MEN INTE SVERIGE, ENLIGT GOOGLES MAP. JAG SÄGER TILL EUBESLUTET ATT INTE ÖPPNA DÖRREN. SHAME ON YOU EU!!! JAG SÄGER TILL BILDT OCH REINFELDT: SKÄRP ER! NI VERKAR INTE FÖRSTÅ VAD SOM HÄNDER . Agneta Klingspor, författare
Läs mer!

Talare: Ana Valdés 25/6

Jag står här på samma torg som vi har stått många gånger ochdemonstrerat vår avsky mot diktaturer av alla färger och namn, motlatinamerikanska krigsherrar, mot den israeliska ockupationen avPalestina, mot kriget i Irak. Nu är det iranska folket som vill blihört och som vill se förändringar. De har rätt att kräva respekt ochförändringar av sina ledare, de har rätt att utöva sin rätt att väljaoch att välja bort. Mulornas tid är förbi, nu är det folkets tid. Detsamma gäller Gaza och Västbanken, palestinare vill ha rätt att leva ifred och odla sina oliver.Jag kom från fängelset i Sydamerika, fängslad och skickat i exil avdiktaturens Uruguay. Då, för trettio år sedan, var Sverige ettgeneröst asylland och en ambassadör som Harald Edelstam öppnade densvenska ambassaden i Santiago för att få in i Sverige några hundra avde mest förföljda chilenare, av de som hade försvarat till detyttersta ett legitimt val och ett folkvald president, SalvadorAllende.Då var det USA som inte respekterade folkets vilja och iscensatte ochstödde en statskupp som gjorde Chile till ett stort fängelse. Idag ärdet många av oss som står här och kräver att det iranska folkets friaval ska respekteras och att inget fusk ska tillåtas, att människornasrätt att protestera på fredligt sätt ska respekteras. Och vi skulle behöva enny Harald Edelstam, som öppnar ambassaden för de mest utsatta.

Läs mer!

fredag 26 juni 2009

Talare: Shahriyar Latifzadeh

De senaste dagarna har vi sett tiotusentals människor tåga på Teherans gator. Vi har sett dem misshandlas av maskerade män, lyfta bilder av Mir-Hossein Mousavi mot himlen och ropat ”var är våra röster?” Det har sagts att de protesterar mot fusk i ett demokratiskt val. Men det är inga protester. Och det var verkligen inget demokratiskt val. Som 10-åring flydde jag och min familj till Sverige från Iran, då Mousavi var premiärminister. Under hans 10 år vid makten försvann eller avrättades 10 000 människor. 400 000 civila och 350 000 soldater dog i kriget med Irak, där kemiska vapen och illegala sprängämnen bland annat från svenska Bofors användes av båda sidorna. Missförstå mig inte, det är inte så att jag vill att den konservative kandidaten Mahmoud Ahmadinejad ska fortsätta som president. Det jag vill påpeka är att Iran, inte stod inför ett demokratiskt val. Oavsett vem det är som vinner valet så är den yttersta makten i landet hos statschefen, alltså den högste ledaren, ayatollah Khamenei. Den högste ledaren granskar och godkänner vilka kandidater som får ställa upp i valet. Att rösta på en av kandidaterna är en validering av deras korrupta och nepotistiska system. Egentligen ska man gå till ett val för att rösta om sjukvård, skola och arbete. Man går inte till ett val för att få det mest grundläggande som vi kallar för frihet. Denna frihet som varje människa behöver kan inte uppnås med dessa ledare och deras fuskval. Hur kan dessa politiker prata om reformer när t.o.m. vid vallokalerna så är männens och kvinnornas köer separata ifrån varandra? Iran avrättar varje år fler minderåriga än något annat land i världen. Hur kan man då prata om reform och demokrati? Iran har en ung befolkning med medelåldern 27 år. Dessa unga människor precis som ungdomar i resten av världen drömmer om en bättre tillvaro där det finns respekt för mänskliga rättigheter. De drömmer om en ljus framtid och i brist på en god ledare med tydliga visioner har de valt den minst dåliga kandidaten, alltså Mousavi. Men Mousavi representerar samma system som Ahmadinejad och ayatollah Khamenei. Bilderna vi ser från Teheran är inget uppror mot systemet utan, för första gången på 30 år, en spricka i systemet. Att mullorna och deras underhuggare inte längre håller sams. Mousavi försöker driva igenom en fredlig statskupp. Kanske lyckas han. Men spelar det någon roll? Det är dags för iranier, exiliranier och omvärlden att sluta tala om demokratiska val och reformvänliga presidentkandidater. Det tänder ett falskt hopp i de 70 miljoner iraniernas hjärtan. Ett folk som sett förtryck, censur, avrättningar, krig och fattigdom i 30 år. Jag är lika gammal som den islamiska republiken. Jag föddes några dagar innan revolutionen och min stora önskan är att detta land med sin fina historia, vars konst och litteratur inspirerat västerländska giganter som Goethe, någon gång ska få se demokratins ljus. På riktigt.

Läs mer!

Musiken på manifestationen 25/6

Bland musiken som spelades vid manifestationen var en låt av rappartisten Shahin Najafi. Hans senaste låt, som kom bara för några dagar sedan, är en låt som hyllar det iranska folkets revolt för sina rättigheter och Neda. Shahin jobbade tidigare i Iran och startade en undergrund musikgrupp i Tehran. Igår med sin senaste låt på Farsi, som är ett attribut till Neda och alla Irans ungdomars mod, sade han med sin text att ”rättigheter får man inte,de kämpar man för. Rättvisa vill vi ha, orättvisor vill vi inte... För att lyssna på Shahin Najafis låt se här: http://www.youtube.com/watch?v=H6GET9sNiSg&feature=related
I manifestationen vid medborgarplatsen för stöd till iranska folkets kamp, spelades en ny även en ny låt vid namn Bia (kom) av gruppen Abjeez där artisterna med sin musik stödjer det Iranska folket. För att lyssna på Abjeez låt se här: http://www.youtube.com/watch?v=pdyXklHL6PE
Artisterna heter Melodi och Safora, två unga systrar från Iran som bildade Abjeez gruppen för några år sedan i Sverige. Båda är födda i Iran men sedan 1980 lämnade dem sitt hemland och idag bor den ena i Sverige och den andra i USA. I sina texter använder gruppen sig av aktuella frågor kring ämnena kultur och politik. Med andra ord vill gruppen med sina låtar vara en slags protest röst mot det fundamentala i Iran. Mer info om abjiz: www.abjeez.com/

Läs mer!

Talare: Anna Dahlberg

Jag är här i dag för att visa min djupa beundran för Irans ungafrihetskämpar. De är Mellanösterns klarast skinande ljus. De är vår tidsfrihetshjältar. Kanske går det att tysta deras röster tillfälligt med massivt våld. Men i längden kan man inte hålla nere en hel generations frihetslängtan. Revolutionens barn vill kunna tänka fritt, klä sig som de vill, uttryckasig som de vill och umgås med det motsatta könet som de vill. Det är deras självklara rätt. Och därför är det också självklart att vi iomvärlden måste ge dem vårt oreserverade stöd. Den iranska regimen har nu visat sitt rätta ansikte. Den har visat hurl ågt den är beredd att sjunka för att slå vakt om maktens privilegier. Den har visat hur moraliskt konkurs färdig revolutionen är. Nu är det vår tur att svara. Omvärlden måste markera kraftfullt mot enandra och stulen mandatperiod med Ahmadi-nejad. Därför uppmanar jag EU,som från och med nästa vecka leds av Sverige: skärp sanktionerna motprästväldet i Iran!

Läs mer!

Talare: Shohle Irani (Manifestation 26/6)

Ur tal av Sholeh Irani
Vi är här idag för att vi vet att ett folk som reser sig mot diktatur och ställer gemensamma krav mot makten, räknar med stöd och solidaritet från omvärlden.
Vi är här idag för att under dessa timmar kunna omvandla detta torg till ett forum för de kvinnor och ungdomar som kämpar med sina liv som insats för sina demokratiska och mänskliga rättigheter. För att alla ska höra deras rop för frihet.
Jag är här för att påpeka att iranska folket är helt kapabel av självorganisering och att föra fram kampen för sina krav och behöver inga som helst utländsk inblandning, vare sig militärt eller annat. Iranska folket behöver solidaritet och stöd. Innan jag stängde dator för att komma hit, såg jag en ung kvinnlig journalist komma on-line. Glad över att se henne på chatlistan efter 2 dagar, frågade jag hur hon mådde. - Jag sitter och gråter. Varför frågade jag. Hon skrev att 3 av hennes nära vänner är försvunna sedan demonstrationen i lördags...
Under tiden jag väntade på svar från henne med den långsamma internet uppkopplingen i Iran, såg jag på Aljazeera tv-sändning. En Ahmadinejad sympatiserande sk akademiker från Tehrans universitet debatterade och påstod att det var inte iranier som går ut och demonstrerar! Utan det var några få som tvingas av BBC och uppmuntras av VOA, upprepade han. Jag bytte till Irans officiella nyhetskanal. Där satt någon polischef och full allvar diskuterade att det är inte iranska polisen eller milisen som skjuter folk! Det är demonstranterna själva! Och att det hela som händer i Iran nu, allt vi har sett med våra egna ögon, att närmare en miljon gick ut och demonstrerade, att tusentals unga dagligen protesterar..., att Neda sköts ihjäl..., allt, är enligt regimen bara en konspiration utförd av media!
Och jag tycker att en sådan absurd och patetisk regim måste gå bort! De modiga kvinnorna i Iran som har tagit över gatorna och höjer rösten för sitt lands demokratisering och för jämlikhet, kan inte längre leva under detta styre, i ett system där till och med reformer, kräver en revolution.

Läs mer!

Bilder - Manifestationen 25/6


Läs mer!

Talare: Maria Modig (vid manifestationen 25/6)

”Jag är rösten” På persiska:”Man Neda Hastam, man seda ye to hastam” Ska jag göra min röst hörd och säga min mening eller ska jag tiga och lyda? Är det farligt för mig eller min familj att opponera mig att uttrycka min åsikt? Inte här i Sverige, inte nu, inte i ett land där vi respekterar de demokratiska rättigheterna. De som drivs av en vilja att förändra, att verka för att man ska få uttrycka sig fritt, skriva och ge ut de texter och den skönlitteratur man vill, önskar påverka sitt land till att ge sina medborgare sina mänskliga rättigheter.Dessa kallas för ”olydiga” mot staten och straffas.
Till Ayatollah Khamenei och president Ahmadinejad, och andra maktutövare i Iran! Vi är djupt bedrövade och upprörda över bemötandet av de människor som velat visa sina åsikter och uttrycka sitt missnöje för händelseutvecklingen de senaste dagarna i Iran. Vi kräver att ni släpper de fängslade vars enda syfte varit att delta i fredliga demonstrationer för den mänskliga rättigheten att fritt uttrycka sin åsikt. Vi vill att ni garanterar att de människor som vill verka för sina demokratiska rättigheter möts med respekt och värdighet.
Vi som är samlade här på Medborgarplatsen, medborgarnas plats, i Stockholm visar att vi ger vårt stöd till våra bröder och systrar i Iran. Vi som är här tänker på alla er som önskar att få leva i fred och ro i Iran, att få fritt uttrycka era åsikter, skriva och läsa, samtala och utveckla tankar, lyssna och debattera, skapa konst och litteratur, skratta och gråta, leka och arbeta. Här på detta torg vill jag skicka mina varmaste tankar och mitt stöd till er, de rädda och de modiga, till er som gömmer och skyddar era närmaste och till er som vågar visa öppet vad ni tycker om förtryck och maktövergrepp.
Vi stöder er alla i den förändring som ni är med om att driva och som handlar om era möjligheter att få respekt för att visa vad ni tycker och tänker. Förbjudna tankar som vänder upp och ned på en förtryckarregims sanningar, kan, om de skrivs ner, läsas av andra. Att tänka tyst för sig själv är en underbar vana som förbereder en att pröva sina tankar utåt. Ibland genom att skriva ner orden, ibland genom att berätta och pröva tankarna tillsammans med andra. När den religiösa eller politiska makten hindrar människor från att tänka fritt, sprida sina tankar och vrida och vända på dem tillsammans med andra uppstår grupper av förtryck och kontroll som vill tysta de människor som skriver eller säger sin mening.
Just nu och här vill vi visa vårt stöd för de människor som verkar för att mänskliga rättigheter efterlevs i Iran: Vi vill att ni, bröder och systrar i Iran ska få veta att vi försöker informera oss så mycket vi kan om er situation. Att vi tänker på er varje sekund. Att vi också känner starkt för tillsammans med alla som en gång lämnade Iran på grund av förtryck och förföljelse. Vi önskar att vårt stöd till er ska nå fram, att ni känner att er kamp för demokratiska viljeyttringar och rätten att offentligt få uttrycka era åsikter i ert land har vårt helhjärtade stöd. Kurage kommer av ordet ”hjärta”. Det civilkurage ni visar är något vi känner i våra hjärtan här i det land där vi får uttrycka oss fritt i litteraturen och i konsten, i politiken och i samhället, i tidningar och i böcker, på teatrar och skolor.
Frige alla politiska fångar i Iran! Värna respekten för det iranska folket och dess frihet! Befria orden i Iran!
Maria Modig Författare och journalist Fd ordförande i Fängslade Författares Kommitté i Svenska PEN

Läs mer!